Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

27-612 Wilczyce 178, tel. 15 837-74-72, email: gbpw134@wp.pl

Wydarzenia kulturalne i promocja gminy -Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach

W roku 2019 zakupiono 359 voluminów -środki własne 4391,38

pozyskane środki z MKiDN 4365,00 zł

Udział w programie Kraszewski -komputery dla bibliotek 2019,

pozyskana kwota dotacji 10484zł :zakupiono laptop, 2 komputery stacjonarne,2 monitory,2 klawiatury,2 oprogramowania Microsoft Office, głośniki i drukarkę kolorową

Udział w projekcie ,,Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw” w ramach którego pozyskano dofinansowanie dla 4 Kół Gospodyń i Zespołu Wilczanie – kwota całkowita 20,000zł

 

 

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej działa zespół wokalno-instrumentalny Wilczanie , Klub Młodego Czytelnika , biblioteka współpracuje z KGW z terenu gminy i Klubem Seniora

W bibliotece odbywa się nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

-każdy poniedziałek od godz 15.15 dla dwóch grup wiekowych

Raz w miesiącu odbywają się spotkania poświęcone czytaniu utworów z literatury dziecięcej z członkami

Klubu Młodego Czytelnika – odbyło się 10 spotkań w 2018/2019 roku szkolnym

 

Ważniejsze formy pracy kulturalno-oświatowej w 2019r

 

11 styczeń -Koncert kolęd i pastorałek

5 Luty-Zajęcia plastyczne z klubem Młodego Czytelnika

6 marzec -Spotkanie z uczniami Szkoły w Wilczycach-lekcja biblioteczna

13 marzec-Teatr Maska dla młodszych uczniów

2 kwiecień-Międzyszkolny konkurs ,,Plastyka wielkanocna”

7 kwiecień -spotkanie Wielkanocne połączone z Kiermaszem

11kwiecień-Spotkanie z uczniami Szkoły w Radoszkach-lekcja biblioteczna

4 maj-Majówka w Dobrocicach

22Maj-,,Pasowanie na czytelnika”

Maj-Ogólnopolska akcja-,,Cała Polska czyta dzieciom”

31 maj -Międzyszkolny konkurs wiedzy o ,,Bitwie pod Pielaszowem''

10 lipiec-10 sierpień zajęcia teatralno -muzyczne (2x w tygodniu),Zespół Wilczanie, dzieci i młodzież szkolna (obrzęd dożynkowy)

28 lipiec-75 rocznica ,,Bitwy pod Pielaszowem''

11sierpień-Gminne Święto Plonów

 

25 sierpień-Powiatowe Święto Plonów

19 września-Narodowe Czytanie

Wrzesień -Wycieczka do Sandomierza z członkami Klubu Młodego Czytelnika

28 Wrzesień- Zorganizowanie wyjazdu Zespołu Wilczanie i KGW na występ zespołu Śląsk

Październik-listopad-zajęcia teatralno -muzyczne (2x w tygodniu)dla Klubu Seniora, KGW, Zespołu Wilczanie (przedstawienie muzyczno-taneczne)

Listopad -Dzień Seniora i zabawa andrzejkowa

Grudzień-zajęcia teatralne ;Zespół Wilczanie, KGW i Klub Seniora ( Jasełka Bożonarodzeniowe)

18 grudzień- Spotkanie opłatkowe i Kiermasz Bożonarodzeniowy

27 grudzień- Konkurs na Najpiękniejszą Dekorację Świąteczną

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wydarzenia kulturalne i promocja gminy -Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach