Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

27-612 Wilczyce 178, tel. 15 837-74-72, email: gbpw134@wp.pl

Regulamin konkursu na najpiękniejszą kraszankę wielkanocną

Regulamin konkursu na najpiękniejszą kraszankę wielkanocną

1.Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wilczyce i Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

2.Postanowienia ogólne konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kraszanki wielkanocnej.

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych

 • Podtrzymywanie tradycji regionalnej i zwyczaju własnoręcznego wykonywania kraszanek

 • Pobudzanie aktywności twórczej wśród mieszkańców Gminy Wilczyce

 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej .

3.Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dorosłych mieszkańców gminy Wilczyce

 • Przyznane zostaną 3 nagrody : I, II,III miejsce

 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

 • Przedmiotem konkursu będzie : wykonanie jednej kraszanki tradycyjną techniką- technika rytownicza (drapana) , wymagane jest wykorzystanie naturalnych składników do malowania jajek (łubiny cebuli, kora dębu, łupiny włoskiego orzecha, sok z buraka czy z pędów młodego żyta)

 • Prace należy dostarczyć do dn. 31.03.2021r wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Formularz zgody dostępny jest na stronie Organizatorów: www.wilczyce.pl i www.gbpwilczyce.pl i stanowi załącznik do regulaminu konkursu

   

4.Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na podanie, przetwarzanie i publikowanie w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów swoich danych osobowych

 • Organizatorzy mają prawo wykorzystać zdjęcia kraszanek do celów promocyjnych

 • Wykonane kraszanki przechodzą na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach celem stworzenia wystawki oraz dekoracji siedziby biblioteki

 • O wynikach konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy poinformowani zostaną na stronach internetowych biblioteki i Urzędu Gminy w Wilczycach

 • Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny 158377472 lub 506704528

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku na stronie internetowej biblioteki http://gbp.wilczyce.pl/, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.wilczyce.pl/, w kronice, w portalach społecznościowych w celu udziału w konkursie na ,, Najładniejszą kraszankę wielkanocną’’ organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilczycach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

 

………………………………..

(data, podpis)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach (Wilczyce 178, 27-612 Wilczyce, telefon kontaktowy: 15 837 74 72).

 

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie Plastycznym Bitwa pod Pielaszowem 1944

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie biblioteki, na stronie Urzędu Gminy, w prasie lokalnej, w kronice biblioteki (nieograniczony dostęp).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość udziału w wycieczce.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

(data, podpis)

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin kraszanki 2021.pdf)Regulamin konkursu
Jesteś tutaj: Start Aktualności Regulamin konkursu na najpiękniejszą kraszankę wielkanocną